Virtualna izložba Narodna tiskarnica Ljudevita Gaja priređena je na temelju izložbe održane u auli Gradske knjižnice u Zagrebu od 18. siječnja do 23. veljače 2019. godine. Na izložbi su bile postavljene 72 jedinice građe objavljene u nakladi Ljudevita Gaja ili otisnute u njegovoj tiskari te pet izložbenih panoa s presnimkama odabrane građe i popratnim tekstovima.

Tom izložbom Gradska knjižnica predstavila je izbor iz svojeg fonda, u kojem se čuva približno 255 naslova objavljenih u nakladi Ljudevita Gaja ili otisnutih u njegovoj tiskari.

Virtulna izložba predstavlja samo manji dio građe koja je bila izložena u vitrinama, ali, za razliku od fizičke izložbe, obuhvaća i onu građu koja je zastupljena u Digitalnim zbirkama Knjižnica grada Zagreba na portalu Digitalizirana zagrebačka baština.

Ta se građa putem ugrađenih poveznica može u cijelosti pregledavati u digitalnom obliku.

Virtualna izložba koncipirana je tako da će i ubuduće pratiti proces digitalizacije građe i popunjavati se novim digitalnim presnimkama.

Na taj način Gradska knjižnica nastavlja sustavno predstavljati svoj baštinski fond ispunjavajući ujedno i edukativnu funkciju približavanja tiskane kulturne baštine u novom mediju, kroz sadržajno osmišljenu cjelinu.


Koncepcija, tekstovi i izbor građe: Dubravka Petek
Oblikovanje virtualne izložbe: Marija Pipp
Izbor građe unutar Digitalnih zbirki Knjižnica grada Zagreba: Željko Vegh i Dubravka Petek


Literatura:

Deželić, Velimir, st. Dr. Ljudevit Gaj. Zagreb : Tisak Antuna Scholza, 1910.

Grlović, Milan. Album zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća : sto i pedeset životopisa, slika i vlastoručnih podpisa / sakupio, popunio i napisao Milan Grlović ; slike crtao Stjepan Kovačević. Zagreb : Naklada i tisak Matićevog litografskog zavoda, 1898.-1900.

Ježić, Slavko. Hrvatski preporod u prvoj polovini XIX. stoljeća : poviestni pregled i dokumenti. Zagreb : Družtvo hrvatskih srednjoškolskih profesora, 1944.

Klaić, Vjekoslav. Knjižarstvo u Hrvata : studija o izdavanju i širenju hrvatske knjige : sa deset ilustracija. Zagreb : St. Kugli, 1922.

Lugarić, Ivan.  Dr. Ljudevit Gaj. Sisak : Tisak i naklada knjižare Janka Dujaka, 1909.

Ortner, Stjepan. Dr Ljudevit Gaj : prvi hrvatski bibliofil : (obljetnica k tridesetoj godišnjici njegove smrti) : predavanje držano dne 25. travnja 1902. prigodom proslave tridesete godišnjice smrti Dra. Ljudevita Gaja u dvorani “Matice hrvatske”. Zagreb : Tisak F. Bogovića, 1902.

Ortner, Stjepan. Ljudevit Gaj : 1809-1909 : u spomen proslave stogodišnjice njegova rođenja : sa 16 slika. Zagreb : Knjižara kluba Ćirilo-Metodskih zidara, 1909.

Oštrić, Vlado. Tipografi u Gajevoj tiskari i njihova aktivnost od 1838. do 1872. // Kaj : časopis za kulturu i prosvjetu, God. 5, listopad 1972., br. 10 Str. 33 – 55.

Perušić, Mladen. Gajeva kuća u Gospodskoj ulici 38 : Palača Erdödy-Kegleviću Ćirilometodskoj 4. // Zagreb moj grad, God.7 (2013), br. 46