Dragutin Seljan

Seljan, Dragutin
Zemljopis pokrajinah ilirskih iliti Ogledalo zemlje, na kojoj pribiva narod ilirsko-slavjanski sa opisanjem berdah, potokah, gradovah i znatniih mestah polag sadanjeg stališa, s kratkim dogodopisnim dodatkom i priloženim krajobrazom iliti mapom
U Zagrebu : Tiskom k. p. ilir. tiskarne Dra. Ljudevita Gaja, 1843-____. __sv.

Prefekt zagrebačkoga plemićkoga konvikta, hrvatski geograf i kartograf Dragutin Seljan, protjeran je 1837. godine zbog pristajanja uz ilirski pokret. Živio je u Beču i bavio se geografskim i kartografskim radom. Zemljopis pokrajinah ilirskih (1843.) jedno je od njegovih kapitalnih objavljenih djela. Ovu knjigu cenzura je zabranila i zaplijenila, pa su do danas očuvani rijetki primjerci.
Uz knjigu, Dragutin Seljan je 1842. godine otisnuo i samostalni Književni oglas, u kojem opisuje motive za pisanje djela kao i njegov sadržaj, te navodi imena postojećih pretplatnika.