Igrokazi


Freudenreich, Josip
Magjari u Hervatskoj : izvorna slikaiz života u dva čina s pjevanjem / sastavio Josip Freudenreich ; glasbu složio Vilim Müller
U Zagrebu : Narodna tiskarnica dra. Ljudevita Gaja, 1861.


Buturica igrokazah ilirskoga kazališta : iz niemačkoga prevedenieh / [od A. Kocebua] ; [preveo Dragutin Galac]
U Zagrebu : Tiskom k. p. ilir. narod. tiskarne Dra. Ljudevita Gaja, 1843.


Izbor igrokazah ilirskoga kazališta
U Zagrebu : Troškom i tiskom k.p. ilir. nar. tiskarne dra. Ljudevita Gaja, 1841.


Shakespeare, William
Julio Cezar : žalobna igra u pet činah / od Šekspira ; po njemačkome od Lavoslava Peca preveo Špiro Dimitrović Kotaranin
U Zagrebu : Tiskom dra Ljudevita Gaja, 1860.