Dragutin Rakovac


Rakovac, Dragutin
Mali katekizam za velike ljude / od Dragutina Rakovca ; [Aus dem Illirischen des D. Rakovac übersetzt von R. v. Zlatarović]
U Zagrebu : Tiskom kr. pr. ilirske Narodne tiskarne dra. Ljudevita Gaja, 1842.