Ivan Gundulić

Ivana Gundulića Osman : u dvadeset pievanjah : sa slikom piesnika i riečnikom.
U Zagrebu : Tiskom kr. povl. h. s. d. tiskarne Dra. Ljudevita Gaja, 1844. – [520] str., [l] list sa slikom autora ; 21 cm. – (Diela Ivana Gundulića ; knj. 1)


Prištampani rad uz izdanje Gundulićeva Osmana iz 1844.
Iz impresuma se vidi izdanje i tiskara, a sam sadržaj svojevrsni je programski tekst kojim Matica izvješćuje o ulozi izdavačke djelatnosti i značenju objavljivanja djela hrvatskih pisaca.