Novine i časopisi

“Gajevim novinama zbilježen je u povijesti hrvatskoga naroda najvažniji čas života. Nikada nije hrvatski narod slavio veće pobjede, nikad ljepšeg dana, nego kad je ustao iz stoljetne grobnice i javio novinama svijetu: Evo i nas.
Pomislite kako je bilo u Zagrebu. Ljudi govore po ulicama, u gostionama, u društvu među sobom njemački. To su slobodni građani grada Zagreba, njihove žene i kćeri. Tim jezikom govore i gospoda velikaši i plemići. Sam jadni seljak govori svojim hrvatskim jezikom. On ga se ne stidi i ne odriče. U saboru se govori mrtvi latinski jezik. […] U Zagrebu nema još hrvatskih novina, već izlaze samo njemačke novine. […] Sve je to gledao mladi i pametni Hrvat Ljudevit Gaj. […] Bez novina je narod mrtav, nitko od njega glasa nema, mora patiti i trpjeti, jer tko će mu pomoći, kad nitko ne zna, da mu je zlo.
– Novine moramo imati, rekao je Gaj. Što je rekao, to je on znao i izvršiti.”
Ortner, Stjepan. Ljudevit Gaj : 1809-1909 : u spomen proslave stogodišnjice njegova rođenja : sa 16 slika. Zagreb : Knjižara kluba Ćirilo-Metodskih zidara, 1909.

Gaj, Ljudevit. Poziv k predbrojenju za drugu polovinu VI. godišta Ilirskih Narodnih Novinah i Danice ilirske. Zagreb : [s. n.] 1840.

Gaj, Ljudevit. Oglas Narodnih ilirskih novinah i Danice ilirske. Zagreb : 1840.

Prvi broj Novina horvatzkih, tiskan u tiskari Franje Župana, izašao je 6. siječnja 1835. Tjedni prilog novina Danicza horvatzka, slavonzka y dalmatinzka objavljivala je političke vijesti, bilješke o povijesnim događajima i razne oglede, promicala domoljubne ideje, da bi kasnije počela objavljivati i književne priloge. Već u petom broju objavljena je Gajeva budnica Horvatov szloga, koja počinje stihovima “Josh Horvatzka ni propala, /Dok mi szivimo”. U Danici je, među ostalim, objavljena i pjesma Antuna Mihanovića Lijepa naša domovino, koja je kasnije postala hrvatska himna, te pjesme bana Josipa Jelačića.

Gaj, Ljudevit. Proglas za pervu polovinu deveto-godišnjega tečaja 1843 Narodnih ilirskih novinah i Danice ilirske. Zagreb : [s. n.] 1842.

Danica ilirska /urednik i izdavatelj Ljudevit Gaj
Zagreb : Narodna tiskarnica Ljudevita Gaja
Teč. 1,  br.1 , 1835.
Tisak Franje Župana

Novine horvatsko-slavonsko-dalmatinske / urednik Ljudevit Gaj
Zagreb : Narodna tiskarnica Ljudevita Gaja
Teč. 1,  br.1 , 1835.

U Gajevoj se tiskari tiska Katolički list zagrebački zagrebačkog biskupa i nadbiskupa Jurja Haulika, a od 1844. godine i njemački časopis Luna.

Katolički list zagrebački / urednik Nikola Horvat, kanonik
Zagreb : Narodna tiskara Dra. Ljudevita Gaja
Teč.2, 1850.