Libreta


Demeter, Dimitrija
Porin / rěči od Dra. Demetra ; od Lisinskog
U Zagrebu : Narodna tiskara dra Ljudevita Gaja, [1873?]


Demeter, Dimitrija
Ljubav i zloba : izvorna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski ; rieči od dra. Demetra
U Zagrebu : tisak Narodne tiskarne dra. Lj. Gaja, 1872.


Marković, Franjo
Mislav : izvorna narodna opera u tri čina / tekst po narodnoj priči sastavio Franjo Marković ; glasba od Ivana pl. Zajca
Zagreb : tisak Narodne tiskarne dra. Lj. Gaja, 1870.